Last Updated on mei 23, 2024 by Openboekhouder

Intrum besluit BKR-Registratie te verwijderen na sommatie

 

Een BKR-registratie kan een grote impact hebben op uw financiële mogelijkheden. Het verwijderen van een dergelijke registratie kan een complex proces zijn, maar het is zeker mogelijk, zoals blijkt uit een recent voorbeeld waarin Intrum besloot om een BKR-registratie te verwijderen na een belangenafweging. In deze blog leggen we uit hoe dit proces werkt en welke stappen u kunt nemen om een BKR-registratie succesvol te laten verwijderen.

BKR Verwijderen

De casus

In deze specifieke casus ging het om cliënt, wiens zaak werd behandeld door Intrum. Het betrof een vordering van Santander die door Intrum werd beheerd. Na het ontvangen van een sommatiebrief namens cliënt, voerde Intrum een grondige belangenafweging uit zoals voorgeschreven in de Handreiking BKR.

 

Uitkomst van de belangenafweging

Uit de belangenafweging bleek dat er op enig moment een betalingsachterstand was ontstaan op de kredietverplichting van cliënt, wat interventie van derden noodzakelijk maakte. Op basis hiervan was de BKR-registratie correct en op juiste wijze tot stand gekomen​​.

 

Probleem met documentatie

Echter, bij nader dossieronderzoek bleek dat de brief met betrekking tot de bijzonderheidscodering A (achterstand) helaas niet meer voorhanden was. Dit gebrek aan documentatie was cruciaal omdat het de rechtmatigheid van de codering ondermijnde​​.

 

Verzoek tot verwijdering

Door het ontbreken van de noodzakelijke documentatie, besloot Intrum om het BKR te verzoeken de bijzonderheidscodering A te verwijderen. Dit betekent dat, hoewel de BKR-registratie zelf blijft bestaan met de einddatum 21-3-2024, de negatieve codering die de kredietwaardigheid van cliënt beïnvloedde, werd verwijderd.
Uw Rechten als Consument
Als consument heeft u recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u meent dat deze onjuist zijn. Deze rechten kunnen u helpen bij het corrigeren van onjuiste BKR-registraties en het verbeteren van uw kredietwaardigheid.

 

Stappen om een BKR-Registratie te Verwijderen

  • Vraag om Inzage: Controleer uw BKR-registratie en zorg ervoor dat alle gegevens correct zijn.
  • Verzamel Bewijsstukken: Houd een gedetailleerd dossier bij met alle relevante correspondentie en betalingsbewijzen.
  • Dien een Verzoek in: Als er onjuistheden zijn, dien dan een verzoek tot correctie of verwijdering in bij de instantie die de registratie heeft geplaatst.
  • Overweeg Juridische Hulp: Als u vastloopt, kan het inschakelen van juridische bijstand of een kredietadviseur nuttig zijn.

 

Conclusie

Het succesvol verwijderen van een BKR-registratie is mogelijk, zoals blijkt uit het voorbeeld van cliënt. Het vereist zorgvuldige documentatie en een goed begrip van uw rechten als consument. Door de juiste stappen te volgen, kunt u uw financiële situatie verbeteren en nieuwe kredietmogelijkheden openen.

Heeft u vragen of hulp nodig bij uw BKR-registratie? Neem contact op met ons op om u door dit proces te begeleiden.

 

Last Updated on mei 23, 2024 by Openboekhouder

Deel dit artikel op social media:

Last Updated on mei 23, 2024 by Openboekhouder

Lees je mee?

Blog

Gratis advies vragen