De Kleine Ondernemersregeling (KOR): Een Gids voor Kleine Bedrijven

 

Als kleine ondernemer is het belangrijk om op de hoogte te zijn van verschillende belastingregelingen die van invloed kunnen zijn op je bedrijfsvoering. Een van deze regelingen is de Kleine Ondernemersregeling (KOR), een fiscale maatregel die kleine bedrijven kan helpen bij het optimaliseren van belastingen en het verminderen van administratieve lasten. In deze uitgebreide blog gaan we dieper in op wat de KOR is, wie ervoor in aanmerking komt, wanneer je deze moet stopzetten, wanneer het het beste is om de KOR aan te vragen, en we zullen ook enkele misstanden en veelvoorkomende fouten bespreken die ondernemers maken bij het gebruik van de KOR.

 

Wat is de Kleine Ondernemersregeling?

De Kleine Ondernemersregeling (KOR) is een regeling van de Belastingdienst in Nederland die kleine ondernemers de mogelijkheid biedt om vrijstelling te krijgen van de btw-heffing. Dit betekent dat als je als kleine ondernemer aan bepaalde voorwaarden voldoet, je geen btw hoeft af te dragen aan de Belastingdienst over je omzet.

 

Wanneer kom je ervoor in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de KOR, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Je bent een natuurlijke persoon, een vennootschap onder firma (vof), maatschap, commanditaire vennootschap (cv) of een rechtspersoon, zoals een bv of nv.
 2. Je bent in Nederland gevestigd.
 3. Je voldoet aan de omzetgrens van de KOR. Deze grens is vastgesteld op €20.000 per kalenderjaar (exclusief btw).
 4. Je bent in Nederland gevestigd of je hebt hier een vaste inrichting.

 

Wanneer moet je het stopzetten?

Als je omzet in een kalenderjaar boven de €20.000 (exclusief btw) komt, moet je de KOR stopzetten. Dit betekent dat je vanaf dat moment weer btw moet berekenen en afdragen over je omzet.

 

Wanneer is de KOR het beste om aan te vragen?

De KOR kan voordelig zijn voor kleine bedrijven die hoofdzakelijk aan particulieren leveren en weinig zakelijke klanten hebben. Ook bedrijven met lage kosten en weinig aftrekbare btw kunnen profiteren van de KOR. Het is echter belangrijk om de financiële situatie van je bedrijf goed te analyseren en eventueel advies in te winnen bij een belastingadviseur om te bepalen of de KOR voor jouw bedrijf voordelig is.

 

Misstanden van de KOR

Hoewel de KOR kleine bedrijven kan helpen om belastingen te optimaliseren, zijn er ook enkele misstanden die kunnen optreden:

 1. Onjuiste omzetberekening:
  Sommige ondernemers maken fouten bij het berekenen van hun omzet, waardoor ze mogelijk niet in aanmerking komen voor de KOR of juist meer btw moeten afdragen dan nodig is.
 2. Onjuiste toepassing van de regels: Het is belangrijk om de regels van de KOR correct toe te passen om problemen met de Belastingdienst te voorkomen. Bij twijfel is het verstandig om advies in te winnen bij een belastingadviseur.

 

Meest gemaakte fouten van de KOR

Enkele veelvoorkomende fouten die ondernemers maken bij het gebruik van de KOR zijn onder meer:

1. Niet tijdig aanpassen van de KOR: Als je omzet boven de €20.000 komt, moet je de KOR stopzetten. Het niet tijdig aanpassen van de KOR kan leiden tot boetes en naheffingen van de Belastingdienst.

2. Onjuiste administratie: Een goede administratie is essentieel bij het gebruik van de KOR. Zorg ervoor dat je alle relevante gegevens correct bijhoudt en bewaart, zodat je aan de vereisten van de Belastingdienst kunt voldoen.

 

In deze blog hebben we de Kleine Ondernemersregeling (KOR) uitgebreid besproken, inclusief wat het is, wie ervoor in aanmerking komt, wanneer je het moet stopzetten, wanneer het het beste is om het aan te vragen, en enkele misstanden en veelvoorkomende fouten die ondernemers maken bij het gebruik ervan. Het begrijpen van de KOR en het correct toepassen ervan kan kleine bedrijven helpen om belastingen te optimaliseren en financiële voordelen te behalen.

Deel dit artikel op social media:

Lees je mee?

Blog

Wanneer wordt je schuld geregistreerd bij de Stichting BKR?

 

In de complexe wereld van financiën en kredietwaardigheid speelt de BKR (Stichting Bureau Krediet Registratie) een cruciale rol. Het hebben van een BKR-registratie kan invloed hebben op je mogelijkheden om een lening of hypotheek af te sluiten. Maar wanneer wordt je schuld eigenlijk geregistreerd bij de Stichting BKR? Laten we eens dieper ingaan op dit onderwerp.

 

Wat is de BKR?

Voordat we ingaan op de registratiecriteria, is het belangrijk om te begrijpen wat de BKR precies is. De Stichting Bureau Krediet Registratie houdt gegevens bij van consumenten die leningen of kredieten hebben afgesloten. Deze gegevens worden door kredietverstrekkers gebruikt om het risico van nieuwe leningen of kredieten te beoordelen.

 

Wanneer wordt je schuld geregistreerd?

Je schuld wordt niet automatisch geregistreerd zodra je een lening afsluit. Er zijn specifieke criteria die bepalen wanneer een schuld wordt geregistreerd bij de BKR. Hier zijn enkele situaties waarin dit kan gebeuren:

 1. Achterstand in betalingen: Als je een lening hebt afgesloten en je betaalt deze niet op tijd terug, kan de kredietverstrekker een betalingsachterstand melden bij de BKR. Dit gebeurt meestal na meerdere herinneringen en aanmaningen.
 2. Schuldsaneringstraject: Als je betrokken bent bij een schuldsaneringstraject, wordt dit ook geregistreerd bij de BKR. Dit geldt voor bijvoorbeeld een minnelijk traject via de gemeente of een WSNP-traject (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).
 3. Faillissement: Als je failliet gaat, wordt dit ook vastgelegd in je BKR-gegevens.
 4. Verstrekte leningen en kredieten: Elke nieuwe lening of kredietovereenkomst die je aangaat, wordt geregistreerd bij de BKR, inclusief details zoals het geleende bedrag en de looptijd.

 

Abonnementen met BKR-registratie

Naast leningen en kredieten zijn er ook bepaalde abonnementen waarbij je een BKR-registratie kunt krijgen, zoals:

 • Telefoonabonnementen waarbij je een toestel op afbetaling koopt.
 • Private leaseovereenkomsten voor auto’s.

 

Verwijdering van BKR-registratie

Het is mogelijk dat een BKR-registratie wordt verwijderd in de volgende situaties:

 • Als de achterstandsmelding is voldaan en de schuld volledig is afbetaald, wordt de registratie na vijf jaar automatisch verwijderd.
 • Bij afronding van een schuldsaneringstraject wordt de registratie na drie jaar verwijderd.
 • Na vijf jaar wordt een faillissement geregistreerd.

 

Invloed op je kredietwaardigheid

Het hebben van een BKR-registratie kan van invloed zijn op je kredietwaardigheid. Leners met negatieve BKR-registraties kunnen moeite hebben om nieuwe leningen of kredieten af te sluiten. Geldverstrekkers kunnen een hoger risico zien bij het verstrekken van leningen aan personen met een geschiedenis van betalingsachterstanden of faillissementen.

 

Conclusie

Het is belangrijk om te begrijpen wanneer je schuld wordt geregistreerd bij de Stichting BKR en hoe lang deze registratie van kracht blijft. Een goede financiële planning en tijdige betalingen kunnen helpen om negatieve BKR-registraties te voorkomen en je kredietwaardigheid te behouden.

Neem altijd contact op met een financieel adviseur voor specifiek advies met betrekking tot jouw persoonlijke financiële situatie.

Deel dit artikel op social media:

Lees je mee?

Blog

Alles wat je moet weten over de Limosa verklaring

In de wereld van zakendoen en internationale arbeid zijn er tal van regels en voorschriften waaraan werkgevers moeten voldoen. Eén van deze belangrijke documenten is de Limosa verklaring. Maar wat is het precies en waarom is het zo cruciaal voor bedrijven die internationale werknemers in dienst nemen? In deze blog gaan we dieper in op de betekenis, het belang en de toepassing van de Limosa verklaring.

 

Wat is een Limosa verklaring?

De Limosa, is een document dat werkgevers nodig hebben wanneer ze werknemers vanuit het buitenland tijdelijk in België laten werken. Het dient als een bewijs dat de buitenlandse werknemer socialezekerheidsbijdragen in zijn thuisland betaalt en dus niet dubbel belast wordt. De verklaring is vernoemd naar het online platform waar werkgevers deze aanvragen.

 

Waarom is de Limosa verklaring belangrijk?

Het verkrijgen van een Limosa is niet alleen een wettelijke verplichting, maar het biedt ook verschillende voordelen voor zowel werkgevers als werknemers. Ten eerste zorgt het ervoor dat de socialezekerheidsrechten van de werknemers worden gewaarborgd, wat essentieel is voor hun welzijn en toekomstige uitkeringen. Ten tweede voorkomt het dubbele belastingen, waardoor werkgevers en werknemers financiële lasten kunnen vermijden. Bovendien draagt het bij aan een eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt door gelijke voorwaarden te waarborgen voor zowel binnenlandse als buitenlandse werknemers.

 

Hoe vraag je een Limosa aan?

 • Aanvraag:
  De werkgever moet de aanvraag voor het Limosa verklaring indienen voordat de buitenlandse werknemer in België aan de slag gaat. Dit kan online gebeuren via OpenBoekhouder.
 • Informatie verstrekken:
  Bij het invullen van het formulier moeten gedetailleerde gegevens worden verstrekt over het tijdelijke werk, de duur van het verblijf, de identiteit van de werknemer, en andere relevante informatie.
 • Goedkeuring:
  Na ontvangst van de aanvraag beoordeelt en keurt de Belgische overheid het Limosa goed. Dit document fungeert als een vergunning voor de buitenlandse werknemer om legaal in België te werken.

 

Kortom, de Limosa is een essentieel document voor werkgevers die internationale werknemers in dienst nemen en tijdelijk in België laten werken. Het voldoen aan deze wettelijke verplichting biedt niet alleen juridische zekerheid, maar ook financiële voordelen en eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Door het belang van de Limosa te begrijpen en het juiste proces te volgen bij het aanvragen ervan, kunnen werkgevers soepel en compliant opereren in een steeds meer geglobaliseerde arbeidsmarkt.

 

Neem contact met ons op voor meer informatie over het verkrijgen van een Limosa verklaring en andere juridische aspecten van internationale arbeid.

Deel dit artikel op social media:

Lees je mee?

Blog

Alles wat je moet weten over de A1/E101 Verklaring

In de wereld van internationale arbeid en grensoverschrijdende dienstverlening speelt de A1E101 Verklaring een cruciale rol. Maar wat is precies een verklaring en waarom is het belangrijk om hier als werkgever of werknemer bekend mee te zijn? In deze blog duiken we dieper in op de  verklaring, waarom het van belang is en hoe het werkt.

Wat is een A1 Verklaring?

De A1/E101 Verklaring, ook wel bekend als het E101-formulier, is een document uitgegeven door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in Nederland. Het bewijst dat een werknemer, die in Nederland woont en werkt, onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van Nederland, zelfs wanneer deze persoon tijdelijk in het buitenland werkt. Met andere woorden, het bevestigt welk land verantwoordelijk is voor de socialezekerheidsbijdragen en -uitkeringen van de werknemer.

Waarom is de A1 Verklaring belangrijk?

Voor werkgevers en werknemers die te maken hebben met grensoverschrijdende dienstverlening binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of landen waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft, is de verklaring van groot belang. Zonder deze verklaring kunnen werknemers onderworpen worden aan dubbele socialezekerheidsbijdragen, wat zowel administratief als financieel belastend kan zijn.

Hoe werkt de A1 Verklaring?

Wanneer een werknemer tijdelijk in een ander land binnen de EER of een land waarmee Nederland een socialezekerheidsverdrag heeft gaat werken, moet de werkgever in Nederland een aanvraag voor de A1/E101 Verklaring indienen bij de SVB. Deze aanvraag moet worden ondersteund met relevante documentatie, zoals een arbeidsovereenkomst en een beschrijving van de werkzaamheden in het buitenland.

Na goedkeuring geeft de SVB de verklaring af, die doorgaans een geldigheidsduur heeft van maximaal 24 maanden. Gedurende deze periode blijft de werknemer onderworpen aan de Nederlandse socialezekerheidswetgeving, ondanks het feit dat hij of zij in het buitenland werkt.

Conclusie

De A1 Verklaring is een essentieel document voor werkgevers en werknemers die te maken hebben met grensoverschrijdende dienstverlening binnen de EER of landen waarmee Nederland socialezekerheidsverdragen heeft gesloten. Door het verkrijgen van deze verklaring kunnen ze dubbele socialezekerheidsbijdragen vermijden en zorgen voor naleving van de geldende wetgeving.

Kortom, de verklaring is niet alleen een administratieve formaliteit, maar een cruciaal instrument om ervoor te zorgen dat werknemers en werkgevers op een eerlijke en wettelijke manier kunnen opereren in een internationale context.

Voor meer informatie over de A1/E101 Verklaring en hoe deze aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen.

Deel dit artikel op social media:

Lees je mee?

Blog

Gratis advies vragen